De leefomgeving en infrastructuur van de toekomst leggen we vandaag aan. Dat biedt tal van kansen om onze omgeving gezonder en duurzamer te maken. De Circulaire Weg pakt ze door volledig circulaire oplossingen aan te bieden aan iedereen die écht innovatief wil zijn. Waarin wilt u het verschil maken? 

MATERIALEN EN GRONDSTOFFEN afbeelding

In een circulaire economie zetten we materialen en grondstoffen optimaal en zo efficiënt mogelijk in. Dat betekent dat we deze voortdurend (her)gebruiken in die toepassingen die de hoogste waarde voor de economie en de minste schade voor het milieu leveren. Door het sluiten van kringlopen en gebruik van lokaal aanwezige grondstoffen voorkomen we afval en schadelijke uitstoot.

>> Lees meer over de mogelijkheden

BIODIVERSITEIT EN ECOLOGIE afbeelding

In een circulaire economie met gesloten kringlopen speelt gezonde natuur een cruciale rol. We ontlenen aan haar niet alleen onze grondstoffen en materialen, maar laten ook reststoffen op gezonde wijze terugvloeien in natuurlijke gebieden. Dat is onmogelijk zonder voldoende biodiversiteit en een ecologisch stabiel systeem, waarin flora en fauna de ruimte krijgen die ze nodig hebben.

>> Lees meer over de mogelijkheden

LEEFBAARHEID afbeelding

Nederland is een dichtbevolkt land. Daarbij komt dat onze steden de komende jaren alleen maar dichter en drukker worden. Infrastructurele knooppunten en woonwijken liggen steeds vaker dicht bij elkaar. Daar is slim ruimtegebruik voor nodig. Want de plekken waar we wonen, werken en recreëren moeten we zo gezond en leefbaar mogelijk houden.

>> Lees meer over de mogelijkheden

LUCHTKWALITEIT afbeelding

Luchtvervuiling als gevolg van de uitstoot van schadelijke stoffen brengt de volksgezondheid in gevaar. De concentraties waaraan we worden blootgesteld zijn op verschillende plekken, bijvoorbeeld langs drukke verkeersaders en nabij luchthavens, nog altijd te hoog. Door onze economie en leefomgeving circulair in te richten kunnen we dit terugdringen en de luchtkwaliteit verbeteren. 

>> Lees meer over de mogelijkheden

ENERGIE afbeelding

Het moet minder en schoner. Niet alleen omdat dit in het Klimaatakkoord staat, maar vooral omdat we als land de kosten van nu niet willen afschuiven op toekomstige generaties. Door te besparen op energieverbruik in de aanleg van infrastructuur en te kiezen voor producten die alternatieve energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, gebruiken maakt u vandaag al het verschil. 

>> Lees meer over de mogelijkheden

MOBILITEIT EN VERKEER afbeelding

Het aantal verkeersbewegingen neemt toe. Zowel het personen- als in goederenvervoer. Dat is een goed teken, want de economie trekt aan. Maar de negatieve gevolgen houden we het liefst zo beperkt mogelijk. Denk aan CO2-uitstoot, files en fijnstof die de leefomgeving waarin we wonen en werken aantast. Met circulaire mobiliteit- en verkeersoplossingen kunnen zowel de negatieve effecten als het aantal verkeersbewegingen worden geminimaliseerd.

>> Lees meer over de mogelijkheden

KLIMAATADAPTIVITEIT afbeelding

Onder invloed van klimaatverandering krijgen we te maken met extremer weer. Onze gebouwde omgeving kan daar passend op worden ingericht, zodat negatieve effecten uitblijven. Denk aan trottoirs, pleinen en wegen die grote hoeveelheden water in korte tijd kunnen afvoeren, maar ook verkoeling bieden op tropische dagen. Of aan klimaatneutrale oplossingen, die de klimaatverandering niet verder te versnellen.

>> Lees meer over de mogelijkheden

ESTETISCHE WAARDE afbeelding

Circulaire oplossingen voor de infrastructuur en leefomgeving zijn niet alleen beter voor milieu, mens en dier. Wie kiest voor hoogwaardige en duurzame materialen en producten, voegt ook esthetische kwaliteit toe. Minder steen, meer groen. Landschappelijke en natuurlijke inpassing. Een fijne bijvangst voor iedereen met circulaire ambities en voor de gebruikers van de leefomgeving. 

>> Lees meer over de mogelijkheden

NIEUWE VERDIENMODELLEN afbeelding

Als materiaalkringlopen gesloten zijn, veranderen ook de daaraan gerelateerde geldstromen. Gerecycelde materialen en grondstoffen houden (een deel van hun) waarde en reststromen kunnen slim worden benut door ze aan elkaar te verbinden. Dat betekent dat er nieuwe verdienmodellen ontstaan en we anders om kunnen gaan met het thema eigenaarschap. Van producten naar diensten en van kopen naar lenen. En dat is uiteindelijk goedkoper.

>> Lees meer over de mogelijkheden

VERBINDEN VOOR DE TOEKOMST

Schaarste van grondstoffen, energietransitie en de roep om een gezonde leefomgeving vragen om andere producten en samenwerkingsverbanden. Ook in de wereld van bouw en infrastructuur. Circulaire oplossingen die op de lange termijn niet alleen goedkoper zijn, maar ook meer waarde opleveren voor de samenleving. Bijvoorbeeld als het gaat om biodiversiteit, om luchtkwaliteit en om leefbaarheid. 

De Circulaire Weg is een platform waarbinnen verschillende product- en dienstpartners samenwerken aan toekomstbestendige oplossingen voor de gebouwde omgeving en infrastructuur. Dat zijn geen generieke oplossingen, maar oplossingen op maat, die rekening houden met lokale behoeften en het profiel van een locatie. De Circulaire Weg biedt zowel de oplossing, de uitvoering als het advies daarover. Wij verbinden voor de toekomst. U ook?

>> lees verder
SHARE Award

06 Jun 2017 04:06

Door: Lisette van Beusekom

Geen winst, maar toch heel tevreden met een tweede plaats bij de SHARE Award 2017. Afgelopen maandag 29 mei mochten we deze in ontvangs

>> lees verder
Groeimodel

02 Jun 2017 02:06

Door: Marlies Pierik

Sinds McKinsey de rapporten van de Ellen Mc Arthur foundation over circulaire economie heeft doorberekend in economisch rendement, is circulair

>> lees verder
Stenen die CO2 vangen

08 May 2017 10:05

Door: Dennis van der Meer

Een betonsteen die CO2 uit de lucht haalt en tegelijkertijd de grond bemest en waterafvoer regelt. Dat kan met de betontegels uit olivijn, het

>> lees verder

UITGELICHT

afbeelding

Nominatie SHARE

De Circulaire Weg, The Waste Transformers, Metabolic en Biobound zijn genomineerd voor de SHARE Award 2017. De prijs is een blijk van waardering voor een bedrijf uit de regio Haarlemmermeer dat de
>> lees verder

KOM IN CONTACT

Laat uw gegevens achter in onderstaand formulier, dan nemen we contact met u op. 

 


AAN HET WOORD

Dennis van der Meer

'De echte meerwaarde in een circulaire economie zit hem in de combinatie van oplossingen. De reststroom van de één is de grondstof van een ander'
>> lees verder