Over ons

De Circulaire Weg biedt toekomstbestendige, circulaire oplossingen voor de gebouwde omgeving en infrastructuur. Dat zijn geen generieke oplossingen, maar oplossingen op maat, die rekening houden met lokale behoeften en het profiel van een locatie. Binnen het platform De Circulaire Weg werken verschillende product- en dienstpartners samen aan innovatieve oplossingen, want we geloven dat in de combinatie van oplossingen de echte meerwaarde zit.

Heeft u als gemeente, regio of ontwikkelaar circulaire doelstellingen en wilt u daarin écht innovatief zijn en verschil maken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We bieden zowel de oplossing zelf, de uitvoering en het beheer als het advies daarover. Net wat u wilt. Wij verbinden voor de toekomst.

 

 

WIE WE ZIJN

De Circulaire Weg werd bedacht op SHARE Haarlemmermeer in 2015, waar het podium werd geboden aan start-ups in de circulaire economie. De organisatie bestaat, naast de verschillende partners van De Circulaire Weg, uit:

Steven de Kruijf
Kennisdrager en commercie
06 534 67 813
s.kruijf@duravermeer.nl

Dennis van der Meer
Techniek, realisatie en commercie
06 535 99 713
Dennis.vanderMeer@decirculaireweg.nl

 

 

 


 

 

 

 

ONZE MISSIE EN VISIE

Een gezonde planeet met een duurzame en sterke economie, waarin slim wordt omgaan met grondstoffen. Dat is onze ambitie en drijfveer. Daarvoor moet in ons land een nieuw economisch systeem opgebouwd worden. Schaarste van grondstoffen, energietransitie en de roep om een gezonde en veilige leefomgeving vragen om andere producten en samenwerkingsverbanden. Ook in de wereld van bouw en infrastructuur.

Wij geloven dat circulaire oplossingen op de lange termijn niet alleen goedkoper zijn, maar ook meer waarde opleveren voor de samenleving. Daarom werken we als product- en dienstpartners samen aan het verwezenlijken van circulaire doelstellingen van onze opdrachtgevers en dagen we onszelf door het open karakter van het samenwerkingsplatform uit om nieuwe innovatieve producten en diensten te ontwikkelen.  

 

OPLOSSINGEN OP MAAT

Er zijn al veel van deze circulaire initiatieven en producten in ontwikkeling. Van circulaire lichtmasten tot fijnstofafvangers en van bermbegroeiing tot duurzame drainagesystemen. Ze bieden oplossingen voor een locatie-specifiek probleem, zoals luchtvervuiling langs een drukke verkeersader of een wateroverschot door een natte ondergrond. De Circulaire Weg verbindt deze initiatieven en producten aan elkaar en gelooft dat door de combinatie de échte meerwaarde kan worden gegenereerd. We laten de samenstelling van initiatieven aansluiten op de lokale behoeften en wensen van de klant.

 

OPEN EN TRANSPARANTE SAMENWERKING

De Circulaire Weg is een platform waarbinnen product- en dienstpartners op een transparante manier samenwerken aan toekomstbestendige oplossingen voor de gebouwde omgeving en infrastructuur. Het circulaire wegdek is het startpunt, maar niet het eindpunt. Partijen die circulaire oplossingen voor de gebouwde leefomgeving aanbieden, zijn welkom zich aan te sluiten bij De Circulaire Weg. Want een circulair systeem is volgens ons nooit af. 

 

VAN A TOT Z, ALS U WILT

Gezamenlijk bieden we een totaalpakket van oplossingen voor de infrastructuur en leefomgeving van morgen. Van adviseren over tot uitvoering, realisatie en beheer van. Samen met de opdrachtgever kijken we welke circulaire oplossingen op een specifieke plek de meeste waarde kunnen toevoegen. We maken een plan hoe deze zichzelf kunnen terugverdienen en welke samenwerkingsvorm, eigendomsconstructie en beheer daar het beste bij past. En als het even kan zetten we morgen de schop in de grond. De circulaire leefomgeving is namelijk geen toekomstmuziek. Wie wil, kan vandaag beginnen.