afbeelding

ESTETISCHE WAARDE

Circulair bouwen is niet alleen beter voor milieu, mens en dier. Wie kiest voor hoogwaardige materialen en producten, voegt ook esthetische kwaliteit toe. Minder steen, meer groen. Die kansen wilt u niet laten liggen.

 

 

Naast de functionele en technische eigenschappen van circulaire oplossingen, kunnen ook esthetische kenmerken een rol spelen bij de keuze voor een bepaalde oplossing. En als je twee vliegen in één klap kunt slaan, waarom dan kiezen?

Met de groei van steden en de verdichting in Nederland komt er steeds meer aandacht voor de kwaliteit van openbare plekken in en rondom de stad. Een mooie omgeving draagt bij aan de leefbaarheid van een gebied. Daarbij zijn infrastructuur en stad steeds meer met elkaar verweven: er wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd op korte afstand van onze infrastructurele knooppunten.

 

AANTREKKELIJKHEID, ESTHETISCHE KWALITEIT EN LEEFBAARHEID DOORSLAGGEVEND 

Circulaire oplossingen als bermen met bamboe, begroeide geluidsschermen of reflecterend asfalt zijn niet alleen beter voor mens en milieu, ze dragen ook bij aan de esthetische kwaliteit van de leefomgeving. Daarnaast worden mensen gelukkiger van mooie plekken, wat op zijn beurt weer goed is voor de economie.

Om als stad te concurreren met andere steden zijn factoren als aantrekkelijkheid, esthetische kwaliteit en leefbaarheid steeds vaker even doorslaggevend als traditionele factoren als economische diversiteit en bereikbaarheid.

Vleermuizenhotel

Op de provinciale weg N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel zorgt de toenemende verkeersdrukte steeds vaker voor verkeersproblemen. De v

>> lees verder
Nominatie SHARE

De Circulaire Weg, The Waste Transformers, Metabolic en Biobound zijn genomineerd voor de SHARE Award 2017. De prijs is een blijk van waarderin

>> lees verder
Bamboe is meer

Nabij Schiphol komt een proefveld waar bamboe wordt geproduceerd. De luchthaven kan hiermee ganzen weren, CO2 compenseren, fijnstof afvangen en

>> lees verder