afbeelding

MATERIALEN EN GRONDSTOFFEN

In een circulaire economie zetten we materialen en grondstoffen optimaal in. Dat betekent dat we ze voortdurend (her)gebruiken in toepassingen met de hoogste waarde voor de economie en de minste schade voor het milieu. Door het sluiten van kringlopen en het gebruik van al aanwezige grondstoffen voorkomen we afval en schadelijke uitstoot.

 

 

JE DENKT AL BIJ DE AANLEG NA OVER EEN TWEEDE LEVEN

Waar in een lineaire economie de nadruk lag op afvalstromen, gaat circulaire economie uit van het sluiten van kringlopen. Dat heeft consequenties voor de gehele levenscyclus van infrastructuur: ontwerp, uitvoering, beheer én resultaat. Het betekent dat je al al in de ontwerpfase rekening houdt met de herkomst van gebruikte materialen en grondstoffen. Net als met de restwaarde op het moment dat de oplossing wordt afschreven: je denkt bij de aanleg al na over een mogelijk tweede leven. Zo kan het wenselijk zijn om juist die materialen te gebruiken die op de specifieke locatie al aanwezig zijn, denk aan een ondergrond vervaardigd uit vervuild bodemmateriaal of kiest voor biologisch afbreekbare materialen bij de aanleg van groenvoorzieningen.

 

CIRCULAIRE ECONOMIE IS EEN SYSTEEMVERANDERING

Ook kan denk je na over de flexibiliteit van de oplossing: kunnen we gedurende de levensduur van het product nieuwe toepassingen toevoegen of deze juist verwijderen als er een beter alternatief op de markt is? Circulaire economie gaat verder dan recyclen en hergebuik. Het is een systeemverandering. Circulaire principes kunnen ook worden doorvertaald in innovatief beheer en onderhoud van infrastructuur. Producten worden in feite een tijdelijke opslag van grondstoffen en materialen, die aan het eind van de levensfase opnieuw gebruikt kunnen worden. Met minimaal grondstofverlies. 

 

 

 

LAGERE KOSTEN, DOORDAT AFGESCHREVEN PRODUCTEN RESTWAARDE HEBBEN

Circulaire economie kan het economische model veranderen van eigendom naar betalen voor resultaat, en van bezit naar gebruik. Zelfs tot zover dat de producent of bouwer eigenaar kan blijven van zijn grondstoffen en daar logischerwijs ook zorg voor draagt tijdens het gebruik. Dat kan resulteren in nieuwe eigendomsconstructies en innovatieve beheercontracten, in overleg met de opdrachtgever. En uiteindelijk in lagere kosten, doordat afgeschreven producten restwaarde hebben. Liever zelf eigenaar blijven? Dat kan natuurlijk ook.

 

Nominatie SHARE

De Circulaire Weg, The Waste Transformers, Metabolic en Biobound zijn genomineerd voor de SHARE Award 2017. De prijs is een blijk van waarderin

>> lees verder
Bamboe is meer

Nabij Schiphol komt een proefveld waar bamboe wordt geproduceerd. De luchthaven kan hiermee ganzen weren, CO2 compenseren, fijnstof afvangen en

>> lees verder
Stenen die CO2 vangen

Een betonsteen die CO2 uit de lucht haalt en tegelijkertijd de grond bemest en waterafvoer regelt. Dat kan met de betontegels uit olivijn, het

>> lees verder
SHARE Award

Geen winst, maar toch heel tevreden met een tweede plaats bij de SHARE Award 2017. Afgelopen maandag 29 mei mochten we deze in ontvangs

>> lees verder