afbeelding

MOBILITEIT EN VERKEER

Het aantal verkeersbewegingen neemt toe. Zowel als het gaat om personen- als om goederenvervoer. Dat is een goed teken, want de economie trekt aan. Maar de negatieve gevolgen houden we het liefst zo beperkt mogelijk. Denk aan CO2-uitstoot, files en fijnstof die de leefomgeving aantast. Met circulaire mobiliteit- en verkeersoplossingen kan dit worden geminimaliseerd. 

 

 

BESTAANDE INFRASTRUCTUUR ZO EFFICIËNT MOGELIJK BENUTTEN

De druk op de Nederlandse infrastructuur neemt toe. Ondanks het feit dat er fors is geïnvesteerd in de aanleg van extra asfalt is het reistijdverlies de laatste jaren toegenomen. Die trend zet door als we niets doen, met allerlei negatieve gevolgen voor de leefomgeving. Daarom moeten we de bestaande infrastructuur zo efficiënt mogelijk  benutten om te voorkomen dat ons weggennet volledig volloopt, en gelijktijdig die negatieve effecten minimaliseren.

 

SLIM WEGDEK DAT COMMUNICEERT MET DE VOERTUIGEN DIE EROVER HEEN RIJDEN

Digitalisering biedt veel kansen voor slimme mobiliteitsoplossingen. Denk aan het monitoren van verkeersbewegingen, op basis waarvan de routes en informatievoorziening real-time kan worden aangepast. Of aan big-data-analyses die helpen verkeersinfarcten beter te voorspellen (al vóórdat ze ontstaan) en daarop te managen. Een slim wegdek dat communiceert met de voertuigen die erover heen rijden, bijvoorbeeld over de staat van onderhoud, is nu al mogelijk.

GEEN ONNODIGE VRACHTBEWEGINGEN

Ook in de aanleg van infrastructuur kan verschil gemaakt worden. Waarom zoveel vrachtbewegingen laten plaatsvinden, als de grondstof ook ter plaatse verwerkt kan worden? Circulair wegdek neemt het oude asfalt als basis voor het nieuwe, waardoor het aantal transportbewegingen wordt verminderd van 700 tot 125 per kilometer asfalt. En waarom niet nu al maatregelen treffen voor de laadinfrastructuur die de elektrische (zelfrijdende) auto straks nodig heeft?

Rondom de weginfrastructuur zijn verschillende mogelijkheden om de luchtkwaliteit te verhogen, de biodiversiteit te vergroten en de leefbaarheid van omliggende woongebieden te behouden.

 

Nominatie SHARE

De Circulaire Weg, The Waste Transformers, Metabolic en Biobound zijn genomineerd voor de SHARE Award 2017. De prijs is een blijk van waarderin

>> lees verder
Bamboe is meer

Nabij Schiphol komt een proefveld waar bamboe wordt geproduceerd. De luchthaven kan hiermee ganzen weren, CO2 compenseren, fijnstof afvangen en

>> lees verder