afbeelding

NIEUWE VERDIENMODELLEN

Als kringlopen gesloten zijn, veranderen geldstromen. Materialen en grondstoffen die gerecycled worden houden hun waarde. Dat betekent dat er nieuwe verdienmodellen ontstaan. Van producten naar diensten en van kopen naar lenen. En dat is uiteindelijk goedkoper.

 

 

De transitie naar een circulaire economie en leefomgeving biedt veel kansen. Omdat dit verder gaat dan alleen hergebruik van materialen komen daar ook andere verdienmodellen en eigendomsconstructies bij kijken.

 

EEN WEGBERM WAAR BAMBOE GROEIT DAT VERVOLGENS VERKOCHT KAN WORDEN 

Afval bestaat niet in een circulaire economie. Reststromen hebben economische waarde en leveren dus geld op. Zo kan energie worden teruggewonnen uit materialen, kunnen grondstoffen of producten worden hergebruikt en kan ruimte multifunctioneel worden benut. Door te kiezen voor een circulaire oplossing komt een nieuw verdienmodel op gang, waardoor de oplossing zichzelf kan terugverdienen. Denk aan een wegberm waar bamboe groeit dat vervolgens verkocht kan worden aan producenten. En aan energie uit afvalmaterialen. Dubbel winst. 

Nederland is een dichtbevolkt land. Doordat we met veel mensen en bedrijven weinig oppervlakte benutten kunnen producten eenvoudig worden gedeeld. Dat resulteert in nieuwe eigendomsconstructies, waarbij men niet betaalt voor het bezit van een product maar voor het gebruik er van. Een voorbeeld zijn deelauto’s en flexwerkplekken.

EIGENAAR ZIJN OF IS DE DIENST BELANGRIJKER?

Ditzelfde geldt ook voor oplossingen voor de leefomgeving. Wil je als gemeente wel eigenaar worden van de lichtmast, of is de dienst die het levert (een verlichte weg) belangrijker? Leaseconstructies maken het voor de producent of leverancier mogelijk eigenaar van zijn grondstoffen en materialen te blijven, deze met zorg te beheren en onderhouden en na afloop van de levenscyclus weer terug te nemen als het product niet meer aan de wens voldoet. En dat resulteert uiteindelijk in lagere kosten, doordat afgeschreven producten nog restwaarde hebben.

 

Nominatie SHARE

De Circulaire Weg, The Waste Transformers, Metabolic en Biobound zijn genomineerd voor de SHARE Award 2017. De prijs is een blijk van waarderin

>> lees verder
Groeimodel

Sinds McKinsey de rapporten van de Ellen Mc Arthur foundation over circulaire economie heeft doorberekend in economisch rendement, is circulair

>> lees verder